DYNAMICS OF THE WORLD DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM OF THE RECURRENCE THEORY

Liudmyla Krynska

Abstract


This article describes the theory of recurrence. The analysis of development of our world on the basis of economic indicators has been made. The conclusion concerning the reducing rate of development (stage of recession) has been made. The author proposed to develop a program based on the new paradigm and purposes.

Full Text:

PDF

References


Globalistika: Entsiklopediya. [Global Studies: Encyclopedia] Editor-in-chief. I.I.Mazur, A.N.Chumakov: Tsentr nauchnykh i prikladnykh programm «DIALOG». [Center for Scientific and applied programs "dialogue"] - Moskva., OAO Publisher «Raduga», 2003. - 1328 p.

Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. Osnovaniya sinergetiki. Sinergeticheskoe mirovidenie [Foundations of synergetics. The synergetic vision of the world] – Moskva., KomKniga, 2005; 240 p.

Krynskaya L.I., Sharashov V.E. «Prichinno-sledstvennyi mekhanizm global'nogo izmeneniya klimata»Tezisy dokl. «Vsemirnaya konf. po izmeneniyu klimata». ["Cause-effect mechanism of the global climate change". Abstracts. "The World Conference on the climate change "] 29.09. - 3.10., 2003. – Moskva., p. 645.

Krynskaya L.I.. «Kontseptsiya ustoichivogo razvitiya». «Kul'tura narodov Prichernomor'ya» [«Concept of sustainable development». «Culture of nations of the Black Sea region»], No.188, 2010; p. 33-36.

Lunkevich V.V. Ot Geraklita do Darvina...[From Heraclitus to Darwin]., V. 2., pp. 64-65.

Kushnir I.V. Mirovaya ekonomika v tablitsakh i grafikakh. [The world economy in tables and charts].

Novaya filosofskaya entsiklopediya. [New Encyclopedia of Philosophy] In 4 volumes. - Moskva; Mysl', 2010; p. 692, [2]

Chadov B.F. Tsiklichnost' zhivogo i sushchego /FILOSOFIYa NAUKI nauchnoe izdanie po filosofii, metodologii i logike estestvennykh nauk [Cyclical nature of living and existing. Philosophy of science, scientific publication on the philosophy, methodology and logic of Natural Sciences]., No.2, Novosibirsk, 2008., pp.134- 162.

Sharashov V.E., Lias. Rytsari s podnyatym zabralom. [Knights with a raised visor]. – Odessa., Avtograf, 2004. - 588 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:spms.v0i4.789

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
GISAP: Sociological, Political and Military Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://www.society.gisap.eu/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.society.gisap.eu/editorial-policy