BAGEROVO LANDFILL – THE CRADLE OF AVIATION TESTS IN UKRAINE

Svetlana Kaida, Vladimir Paslyon

Abstract


This material is devoted to the history of Bagerovo landfill, which is the cradle of aviation testing in Ukraine and in the former Soviet Union. There were ballistic tests of nuclear bombs, cruise missiles, bulk ammunition, etc.

  

Full Text:

PDF

References


Paslen V.V., Mikhailov M.V., Shcherbov I.L., Lukhanina O.V. Istoriya razvitiya metodov obrabotki dannykh vneshnetraektornykh izmerenii na aviatsionnykh poligonakh Ukrainy. [The history of the development of data processing methods trajectory measurements at aeronautical landfills Ukraine] Visnik Dnipropetrovs'kogo universitetu. Seriya Raketno-kosmichna tekhnika. [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series rocket-space technology] 2006, No. 9/2 p. 242-245.

Kulikov C.M. Aviatsiya i yadernye ispytaniya. [Aviation and nuclear tests] – M.: TsNIIatominform, 1998. 176p.

Motylev K.I., Paslen V.V. KS-1 «Kometa». Materialy nauchnykh chtenii «Dneprovskaya orbita». [Materials of scientific readings "Dnieper orbit."] NKA, NTsAOMU. – 2008. p. 21- 26.

Nestrugin A.V., Doronina M.V., Savitskaya Ya.A.. Paslen V.V. Ispytaniya radiologicheskogo oruzhiya. Materialy nauchnykh chtenii «Dneprovskaya orbita». [Testing radiological weapons. Materials of scientific readings "Dnieper orbit."] NKA, NTsAOMU. – 2010. p. 53-57.

Savitskaya Ya.A., Paslen V.V. «SKAL''P» 5F48. Materialy nauchnykh chtenii «Dneprovskaya orbita». [Materials of scientific readings "Dnieper orbit."] NKA, NTsAOMU. – 2009. p. 42- 46.
DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:spms.v0i1.393

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
GISAP: Sociological, Political and Military Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://www.society.gisap.eu/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.society.gisap.eu/editorial-policy