ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO REPRESENTATIVES OF DIFFERENT RELIGIOUS DENOMINATIONS

Daria Pogontseva

Abstract


Author of the report considers the attitude of youth to the religion and representatives of various religious denominations. The conclusion is made that the attitude to representatives of various denominations is
predetermined by the religious affi liation of the subject of evaluation, rather than age or gender. We can also say that the most positive attitude to representatives of all religious denominations is manifested by the Orthodox youth, while atheists and pagans often express more obvious negative attitude towards members of other religious denominations.


Full Text:

PDF

References


Amirov Ja.B. Konfessional'nyj portret sovremennoj Rossii [Confessional portrait of the modern Russia]., Voprosy gumanitarnyh nauk [Issues of humanities]., 2009., No. 11

Brazhnikova A.N. Otnoshenie sovremennoj molodezhi k religii [The attitude of today's youth to religion]., Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta [Scientific notes of University named after P.F. Lesgafta]., 2011. Vol. 79., No 9., pp. 41-46.

Kirsanova V.G. Psihologicheskie osobennosti chlenov netradicionnyh religioznyh organizacij [Psychological traits of members of non-traditional religious organizations]., Avtoreferat… kand. psihol. nauk [Autoabstract of Candidate of Psychological Sciences]. - Moskva, 2005.

Pogonceva D.V., Nasedkina Ju.V. Vlijanie religioznyh ubezhdenij molodezhi na formirovanie otnoshenija k predstaviteljam razlichnyh religioznyh konfessij [The impact of religious beliefs on formation of attitude of youth towards representatives of various religious denominations]., Gumanitarnye nauchnye issledovanija [Humanities research]. 2013., No 5 (21)., p. 24.

Rotkina I.M. Otnoshenie k religii studentov, obuchajushhihsja v polikul'turnom regione [Attitude of students studying in a multicultural region to the religion]., Vestnik Universiteta [University Bulletin] (Gosudarstvennyj universitet upravlenija [State University of Management])., 2011., No 6., pp. 080-081.

Tkachenko A.V. Otnoshenie moskovskoj molodezhi k religii i nravstvennosti [Attitude of Moscow youth to religion and morality]., Sistemnaja psihologija i sociologija [System Psychology and Sociology]., 2012., No 5., pp. 97-107.

Hadzharov M.H. Sociologija konfessional'no_kul'turnyh otnoshenij: tolerantnost' kak osnova dialoga religioznyh soznanij [Sociology of the confessional and cultural relations: tolerance as the basis for the dialogue of the religious consciousnesses]., Vestnik OGU [Bulletin of the OSU]., No 7 (126)., July 2011., pp. 144-151.

Chernjavska M. Otnoshenie k religii - sravnitel'nyj analiz pol'skih i rossijskih studentov [Attitude to the religion - a comparative analysis of Polish and Russian students]., Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena [News of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen]., 2007., Vol. 9., No 47., pp. 154-158.

Shanskaja A.V. Vozrozhdenie tradicij jazychestva [The revival of pagan traditions]., Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova [Bulletin of the KSU named after N.A. Nekrasov]., No. 1., 2009., pp. 180-184.

Shizhenskij R.V. Zhrechestvo v sovremennom rossijskom jazychestve [The priesthood in the modern Russian paganism]., Vestnik Udmurtskogo universiteta [Bulletin of Udmurt University], Issue 2, 2008., pp. 139-148

Jarcev A.B. Sovremennoe neojazychestvo: k voprosu o proishozhdenii ponjatija [Modern Paganism: on the issue of the origin of the concept]., Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i social'nye nauki [Scientific notes of the Orel State University. Series: Humanities and Social Sciences].,2012., No 5., pp. 151-155.
DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:spms.v0i8.1401

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
GISAP: Sociological, Political and Military Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://www.society.gisap.eu/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.society.gisap.eu/editorial-policy