BIOCOMPATIBLE METAL-OXIDE COATINGS WITH ANTISEPTIC PROPERTIES ON TRANSOSSEOUS IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Igor Rodionov

Abstract


Research in vivo was conducted in relation to the rod orthopedic implants with the biocompatible metal-oxide coverings modified with silver and copper – elements with antimicrobic activity. The author has demonstrated the basic possibility to effectively apply the metal-oxide coatings with antiseptic properties on titanium and steel implants for external transosseous osteosynthesis.

Full Text:

PDF

References


Lyasnikova A.V., Lepilin A.V., Lyasnikov V.N., Smirnov D.A., Mostovaya O.S. Kompleksnyye issledovaniya fiziko-khimicheskikh i mediko-biologicheskikh svoystv antimikrobnykh biokompozitsionnykh pokrytiy dental'nykh implantatov., Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Complex research of physical, chemical and biomedical properties of antimicrobial bio-composite coatings of dental implants., Bulletin of Saratov State Technical University], No. 1 (44), 2010., pp. 83-91.

Ivanov V.N., Larionov G.M., Kulish N.I. i dr. Nekotoryye eksperimental'nyye i klinicheskiye rezul'taty primeneniya kationov serebra v bor'be s lekarstvenno-ustoychivymi mikroorganizmami. Serebro v meditsine, biologii i tekhnike [Some experimental and clinical results of the use of silver cations in the fight against the drug-resistant microorganisms. Silver in medicine, biology and technology]. - Novosibirsk., Sib. Dep. of RAMN, 1995., pp. 53-62.

Savadyan E.Sh. Sovremennyye tendentsii ispol'zovaniya serebrosoderzhashchikh antiseptikov., Antibiotiki i khimioterapiya [Modern trends in the use of silver-containing antiseptics., Antibiotics and chemotherapy]., No. 11, 1989., pp. 874-878.

Lyasnikova A.V. Teoreticheskiye issledovaniya fiziko-khimicheskikh protsessov formirovaniya i funktsionirovaniya serebrosoderzhashchikh nanostrukturirovannykh pokrytiy., Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. [Theoretical studies of physical and chemical processes of formation and functioning of the silver-containing nanostructured coatings., Bulletin of Saratov State Technical University]., No. 2 (38), 2009., pp. 80-86.
DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:msp.v0i14.1665

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
GISAP: Medical Science, Pharmacology is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://www.medicine.gisap.eu/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.medicine.gisap.eu/editorial-policy