THE NEED FOR SELF-REALIZATION AND INNOVATIVE ACTIVITY OF A TEACHER BASED ON MASTERING OF THE SCIENTIFIC COGNITION MODELS

Eugeny Smirnov, Vera Abaturova

Abstract


Authors consider objective factors and characteristics of development of professional motivation and self-actualisation of a teacher in conditions of integration of science and education. Components and characteristics of scientific cognition in the context of synergy of mathematical education are defined. The components of a pedagogical process in conditions of expansion of the funding modi of the teacher’s innovative activity are revealed.


Full Text:

PDF

References


Smirnov Ye.I. Tekhnologiya naglyadno-model'nogo obucheniya matematike. Monografiya [Technology of visual-model teaching of mathematics. Monograph]., Publishing house of the YaSPU. - 1997. - 323 p.

Smirnov Ye.I. Fundirovaniye opyta professional'noy podgotovki i innovatsionnoy deyatel'nosti pedagoga. Monografiya [Funding of the vocational training experience and innovative activity of the teacher. Monograph]. - «Kantsler» publ. - 2012. - 656 p.

Podgotovka uchitelya matematiki: Innovatsionnyye podkhody [Mathematics teacher training: innovative approaches]., ed. by V.D. Shadrikova. – Moskva, Gardariki, 2002. – 383 p.

Bogun V.V., Smirnov Ye.I. Ispol'zovaniye graficheskogo kal'kulyatora v obuchenii matematike. Trudy tret'ikh Kolmogorovskikh chteniy [Using the graphic calculator when teaching math. Proceedings of the third Kolmogorov readings]. – Yaroslavl'., YaSPU Publ., 2005., pp. 238–249.
DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:es.v0i13.1571

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
GISAP: Educational Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://www.education.gisap.eu/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.education.gisap.eu/editorial-policy